Cloud & Server One Stop Services

Data Center

THAI DATA CLOUD
THAI DATA CLOUD and Security

THAI DATA CLOUD

ข้อมูลที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์
(Internet Data Center : IDC)

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และระบบอํานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน
Flag Thai

Thailand

Flag SG

Signapore

THAI DATA CLOUD Data Center

ระบบความปลอดภัย
ของศูนย์ข้อมูล Cloud

ศูนย์ข้อมูลของเราดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand’s Personal Data Protection Act (PDPA)
intelligent-protection-system
ระบบเสมือนจริงด้านความปลอดภัย

การจำลองความปลอดภัยเต็มรูปแบบ จัดทำแหล่งรวมทรัพยากรความปลอดภัย และ SECaaS L4 ถึง L7 รองรับความต้องการของผู้ใช้หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น

intelligent-protection-system
ระบบป้องกันอัจฉริยะ

การป้องกันเชิงลึกตั้งแต่ภายนอกจนถึงผู้ใช้ช่วยปกป้องจากการคุกคามทั้งที่รู้ และไม่รู้แหล่งที่มา และการรับรู้ท่าทีการป้องกันที่ครอบคลุมทำให้มองเห็นภาพสถานะ ความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน

unified-management-system
ระบบการจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อทำให้มอบบริการได้อย่างรวดเร็ว และลดการขัดขวางให้ต่ำที่สุด จัดการทรัพยากรทั้งจริงและเสมือนได้ในแนวทางเดียวกัน นโยบายความปลอดภัย ที่เข้ากับการเปลี่ยนแปลงบริการได้อย่างดี

Data Center
มาตรฐานระดับโลก
อุปกรณ์ระดับ Telecom-Grade ออกแบบตามมาตรฐาน TIA-942 ด้วยรางวัลการันตีระดับโลก

ระบบที่ได้รับมาตรฐาน
ของ Data Center

เราเพิ่มการป้องกันความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม การป้องกันเชิงรุก การตรวจจับภัยคุกคาม การตรวจสอบและการตอบสนอง เช่น การปกป้องซอฟต์แวร์ แอพหรือเว็บไซต์จากแรนซัมแวร์

A trusted Cloud Solutions with partners worldwide.
So you can focus on what is more elevated to your business.