Cloud Linux Server

Cloud Linux Server
Cloud Linux Server

Cloud Server ระดับ Global Enterprise

เริ่มต้นใช้ Cloud ระดับโลกอย่างง่าย พร้อมใช้งานใน 1 นาที ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้เอง ผ่าน Control Panel

Cloud Vps

วิธีการสั่งซื้อ & สร้าง Cloud Server

Package & Pricing

CPU

1 Core

RAM

1 GB

SSD Disk

up to you

Unlimited Data Transfer

≈90 บาท/เดือน
CPU

4 Cores

RAM

4 GB

SSD Disk

up to you

Unlimited Data Transfer

≈350 บาท/เดือน
CPU

4 Cores

RAM

8 GB

SSD Disk

up to you

Unlimited Data Transfer

≈1,040 บาท/เดือน
CPU

12 Cores

RAM

24 GB

SSD Disk

up to you

Unlimited Data Transfer

≈4,470 บาท/เดือน
CPU

24 Cores

RAM

48 GB

SSD Disk

up to you

Unlimited Data Transfer

≈8,940 บาท/เดือน
CPU

64 Cores

RAM

128 GB

SSD Disk
up to you

Unlimited Data Transfer

≈20,060 บาท/เดือน
CPU

104 Cores

RAM

1466 GB

SSD Disk

up to you

Unlimited Data Transfer

≈101,020 บาท/เดือน
CPU
Up to 104 core
RAM
Up to 1466GB
SSD Disk
Up to you
Unlimited Data Transfer
Custom​
หมายเหตุ       
  • Data Transfer Unlimited ท่านสามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด หากพบการใช้งานที่ผิดปกติ ระบบจะลดความเร็วของท่านลง       
  • SSD พื้นที่ของ Server เป็นเพียงตัวอย่างราคาเท่านั้น ท่านสามารถปรับเพิ่มลดและตรวจสอบราคาได้ที่ https://enterprise.thaidata.cloud/
เงื่อนไขบริการ Cloud Server       
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ Cloud Server สำหรับ VPN, Streaming  เนื่องจากอาจส่งผลต่อระบบโดยรวม
    กรณีต้องการใช้งาน เรามี Services สำหรับ VPN, Streaming โดยเฉพาะ

จุดเด่นบริการ Cloud Server

Global Cloud ระดับ Enterprise เทียบเท่า Aws
Global Cloud ระดับ Enterprise เทียบเท่า AWS
ควบคุม Server ได้เองผ่าน Control Panel
ควบคุม Server ได้เองผ่าน Control Panel
ติดตั้ง Server อัตโนมัติพร้อมใช้งานใน 1 นาที
ติดตั้ง Server อัตโนมัติพร้อมใช้งานใน 1 นาที
ปรับ เพิ่ม - ลด สเปคเองได้ตลอดเวลา
ปรับ เพิ่ม - ลด สเปคเองได้ตลอดเวลา
ไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer
ไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer
เลือกติดตั้ง Server ได้ทั้งไทยและสิงคโปร์
เลือกติดตั้ง Server ได้ทั้งไทยและสิงคโปร์
ฟรีระบบป้องกันการโจมตี Anti D-Dos
ฟรีระบบป้องกันการโจมตี Anti D-DoS
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมกู้คืนได้ด้วยตัวเอง
ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
High Availability ตลอดเวลา 99.99%
High Availability ตลอดเวลา 99.99%
ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Three Data Copies
ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Three Data Copies
Extreme Ssd ระดับ 1,000,000 Iops
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
Extreme Ssd ระดับ 1,000,000 Iops
เพิ่ม - ลด IP Address จัดการ DNS ได้เอง
Domestic &Amp; Inter Network 100Gbps
Domestic & Inter Network 100Gbps
ฟรี Firewall Layer 7
ฟรี Firewall Layer 7
Support ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
Support ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง