เราคือผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 10 ปี

Cloud Remote Desktop

Cloud Remote Desktop

ในช่วงไวรัสโควิดระบาด เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน บริษัทโดยส่วนมากหลีกเลียงการสัมผัสและประกาศนโยบาย Work From Home เพื่อความปลอดภัย ทำให้การ Remote Desktop เข้ามาทำงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การทำงานปลอดภัยและคล่องตัวในการทำงาน
รองรับระบบปฏิบัติการ (ขึ้นอยู่กับรุ่น CPU ที่เลือกใช้งาน)
 • Windows Server 2012 R2 Standard 64bit
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter 64bit
 • Windows Server 2016 Standard 64bit
 • Windows Server 2016 Datacenter 64bit
 • Windows Server 2019 Datacenter 64bit
ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้ง Server ได้ 2 ประเทศ
 • ประเทศไทย
 • ประเทศสิงคโปร์
จุดเด่นหลัก
 • กำหนดสเปคที่ต้องการใช้งานได้
 • รองรับ Memory (RAM) สูงสุดที่ 2932GB
 • รองรับ CPU สูงสุดที่ 208Cores
 • ไม่จำกัด Data Transfer
 • คิดค่าบริการตามการใช้งาน (Pay as you go)
 • ฟรี Anti DDoS ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

remote desktop server

Remote Desktop Server