เราคือผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 10 ปี

Cloud Windows Server

Cloud Windows Server

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Server) ถูกลิขสิทธิ์พร้อมใช้ใน 1 นาที รองรับการใช้งาน ASP, ASPX, APS.NET, HTML, PHP, Perl ฯลฯ และระบบฐานข้อมูล MSSQL และ MySQL
รองรับระบบปฏิบัติการ (ขึ้นอยู่กับรุ่น CPU ที่เลือกใช้งาน)
 • Windows Server 2012 R2 Standard 64bit
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter 64bit
 • Windows Server 2016 Standard 64bit
 • Windows Server 2016 Datacenter 64bit
 • Windows Server 2019 Datacenter 64bit
ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้ง Server ได้ 2 ประเทศ
 • ประเทศไทย
 • ประเทศสิงคโปร์
จุดเด่นหลัก
 • กำหนดสเปคที่ต้องการใช้งานได้
 • รองรับ Memory (RAM) สูงสุดที่ 2932GB
 • รองรับ CPU สูงสุดที่ 208Cores
 • ไม่จำกัด Data Transfer
 • คิดค่าบริการตามการใช้งาน (Pay as you go)
 • ฟรี Anti DDoS ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

remote desktop server

Remote Desktop Server
THAI DATA CLOUD

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.