Cloud & Server One Stop Services

Go China

Go China Solution

มอบบริการเต็มรูปแบบ ลงทะเบียนนิติบุคคล การยื่น ICP และ DNS โซลูชั่นที่จะมาเป็นตัวช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในจีน

Go China
Start a Business in China

เริ่มต้นธุรกิจของคุณในจีน

มอบเทคโนโลยีบนคลาวด์และบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า เพื่อให้รองรับการขยายตัวของตลาดจีน รวมถึงการเข้าถึงระบบนิเวศที่กว้างขวาง อย่างปลอดภัยการให้คำปรึกษาแบบ end-to-end เกี่ยวกับการยื่น ICP สำหรับชื่อโดเมนและการจดทะเบียนบริษัทในจีน โซลูชั่น Go China นี้ช่วยให้คุณสามารถให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนดจากเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ในจีน

Service Scope

ขอบเขตการบริการ

Go China
โซลูชั่นแบบครบวงจร
Go China
ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท
Go China
ให้คำปรึกษาจดชื่อโดเมน
ICP Filing
การประเมินคุณสมบัติ
ICP Filing
ให้ความช่วยเหลือในการยื่นคำร้อง ICP

ICP Filing Workflow

GoChina ICP Filing Assistant เป็นบริการมาตรฐานที่ให้คำปรึกษาและให้บริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของจีน (ICP) แบบ end-to-end สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่อยู่นอกประเทศจีน คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว ให้คุณมั่นใจว่าการพัฒนาธุรกิจในจีนจะประสบความสำเร็จและราบรื่น

No.1

Market Share ในจีนและเอชีย

29 Regions

ทั่วโลกและ 24 ภูมิภาคในเอเชีย

1 Stop

บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด

1 Day

ปรับใช้เครือข่ายทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

800 M

หยุดการโจมตีรายวัน

9 Steps

ยื่น ICP แบบ Fast Track

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารสำหรับบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้งาน และระบบการออกใบอนุญาตสำหรับบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้โดยอ้างอิงตามมาตรการในการบริหารบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และมาตรการในการบริหารบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้งาน ออกให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MIIT) เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการยื่น ICP หรือใบอนุญาต ICP ไม่สามารถให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

ดังนั้น เว็บไซต์ที่ต้องการให้บริการในจีนจะต้องได้รับการยื่น ICP ก่อนจึงจะสามารถให้บริการได้

มาตรการก่อนหน้านี้ระบุว่า คุณต้องได้รับการยื่น ICP สำหรับเว็บไซต์ที่มีการแก้ไขชื่อโดเมนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในจีน หากคุณไม่ได้รับการยื่น ICP สำหรับเว็บไซต์ เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการ

ยกตัวอย่างเช่น หากไม่ได้ยื่น ICP ให้เสร็จสมบูรณ์ แต่แก้ไขชื่อโดเมนของคุณเป็นอินสแตนซ์ที่ตั้งอยู่ในจีน ในกรณีนี้ ระบบตรวจสอบจะระบุและบล็อกคำขอในการเข้าถึงอินสแตนซ์ และคุณจะได้รับแจ้งให้ขอรับไฟล์ ICP

หากได้รับการยื่น ICP จากผู้ให้บริการรายอื่น และคุณต้องการแก้ไขชื่อโดเมนเว็บไซต์ของคุณเป็นอินสแตนซ์ที่ตั้งอยู่ในจีน คุณต้องถ่ายโอนการยื่น ICP ของคุณมายังเรา

GoChina ICP Filing Assistant เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาและจัดส่งการยื่น ICP สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ตั้งอยู่นอกจีน ให้บริการผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจรแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่จะราบรื่น บริการจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการยื่นคำขอ ICP และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทรวมถึงการยื่นชื่อโดเมน ICP

1. ลูกค้านิติบุคคลยื่น ICP : สถานประกอบการจะต้องได้รับไฟล์เอาสาร เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ สำนักงานตัวแทนประจำขององค์กรต่างประเทศ

2. ชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบชื่อจริงจะไม่สามารถยื่นแบบ ICP ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการยืนยันชื่อจริงสอดคล้องกับข้อมูลในการยื่น ICP หากข้อมูลการตรวจสอบชื่อจริงของชื่อโดเมนไม่สอดคล้องกับข้อมูลในการยื่น ICP การยื่น ICP จะไม่สำเร็จ

3. เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในจีน : หากเว็บไซต์ของคุณโฮสต์บนอินสแตนซ์ใน Zone China คุณสามารถสมัครยื่น ICP ในระบบได้