เราคือผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 10 ปี

THAI DATA CLOUD – High Performance Cloud Servers

High Performance Cloud Servers Easy for any scale & Easy for IT people.
High Performance Cloud Servers Easy for any scale & Easy for IT people.
เหมาะสำหรับ IT/DEV ในทุกองค์กร

โซลูชัน สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจด้วย

ทำงานง่าย ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง
Create VM Cloud

Cloud คือ อะไร ?

3 Keyword นี้จะทำให้คุณเข้าใจ “คลาวด์เทคโนโลยี” มากยิ่งขึ้น

  • Scaleable Server – ทุกส่วนต้องสามารถเพิ่ม-ลด สเกลได้ คิดตามการใช้งานจริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการ resource ที่สุด ไม่ over use โดยไม่จำเป็น
  • Security – ถ้า Server ไม่คู่กับความปลอดภัยที่รัดกุมและดีเพียงพอ นั่นหมายความว่า ธุรกิจของคุณกำลังมีความเสี่ยง เราให้ฟรี Anti D-DoS
  • Cost Reasonable – ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่าที่สุด หากคุณมี Server Solution อยู่ในปัจจุบันและกังวลกับการบริหารในส่วนนี้ เราช่วยเหลือคุณได้

สรุป Cloud นั้น คือ เทคโนโลยีที่จะต้องทำให้ CTO/ Manager / IT Man ทำงานได้ง่าย ประหยัดคุ้มค่า และมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานเทคโนโลยี THAI DATA CLOUD เราพร้อมที่จะดูแลทุก IT Solution เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

A trusted Cloud Solutions with partners worldwide.
So you can focus on what is more elevated to your business.

Go Live Together

THAI DATA CLOUD high-performance cloud computing , which provide the large number of parallel computing resources required by high-performance infrastructure services and applications in addition to meeting storage and rendering needs. We also ready for Big Data – MPP data warehouse; distributed MapReduce and Hadoop computing; distributed file systems; network file systems; log or data processing.
Go Live Together

Flexible,
Easy to Use

High Performance
& Security Protection

Stable Network Access
& Real-Time Monitoring

Anti DDoS Protection
Premium Protection

Free Anti-DDoS Protection

Anti-DDoS protects your CLOUD resources from DDoS attacks so your services will be more stable and reliable and your bandwidth is always available.

Deploy application in just seconds.
You can even select your preferred region in order to test our multiregion performance.
BSI SCA STAR
BSI ISO 22301
BSI ISO/IEC 27001

Provides secure, scalable, on-demand computing resources,
enabling you to flexibly deploy applications and workloads.
0 +
Global Infrastructure
0 T+
Anti-DDoS bandwidth
0 +
Consulting partners
0 +
Technology partners