เราคือผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 10 ปี

Global Enterprise Cloud Server

Cloud Instance (VPS) Pricing

General Plus Performance Computing #1

210 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #2

380 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #3

790 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #4

1,600 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #5

1,200 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #6

3,100 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #7

5,400 บาท/เดือน

General Plus Performance Computing #8

10,500 บาท/เดือน

Super Performance
Computing #1

24,000 บาท/เดือน

Super Performance
Computing #2

31,300 บาท/เดือน

Super Performance
Computing #3

53,600 บาท/เดือน

Super Performance
Computing #4

138,400 บาท/เดือน
หมายเหตุ       
  • Data Transfer Unlimited ท่านสามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด หากพบการใช้งานที่ผิดปกติ ระบบจะลดความเร็วของท่านลง       
  • SSD พื้นที่ของ Server เป็นเพียงตัวอย่างราคาเท่านั้น ท่านสามารถปรับเพิ่มลดและตรวจสอบราคาได้ที่ https://tdc.thaidata.cloud
THAI DATA CLOUD

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.