เราคือผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 10 ปี

Global Enterprise Cloud Server

Global Enterprise Cloud Server

Cloud Server Enterprise (VPS)

รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ พร้อมใช้งานใน 1 นาที

Create Cloud Server
หมายเหตุ       
  • Data Transfer Unlimited ท่านสามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด หากพบการใช้งานที่ผิดปกติ ระบบจะลดความเร็วของท่านลง       
  • SSD พื้นที่ของ Server เป็นเพียงตัวอย่างราคาเท่านั้น ท่านสามารถปรับเพิ่มลดและตรวจสอบราคาได้ที่ https://tdc.thaidata.cloud
เงื่อนไขบริการ Cloud Server       
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ Cloud Server สำหรับ VPN, Streaming, Game Server เนื่องจากอาจส่งผลต่อระบบโดยรวม
    กรณีต้องการใช้งาน เรามี Services สำหรับ VPN, Streaming, Game Server โดยเฉพาะ

จุดเด่นบริการ Cloud Server

Global Cloud ระดับ Enterprise เทียบเท่า AWS
Global Cloud ระดับ Enterprise เทียบเท่า AWS
ควบคุม Server ได้เองผ่าน Control Panel
ควบคุม Server ได้เองผ่าน Control Panel
ติดตั้ง Server อัตโนมัติพร้อมใช้งานใน 1 นาที
ติดตั้ง Server อัตโนมัติพร้อมใช้งานใน 1 นาที
ปรับ เพิ่ม - ลด สเปคเองได้ตลอดเวลา
ปรับ เพิ่ม - ลด สเปคเองได้ตลอดเวลา
ไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer
ไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer
ฟรี Firewall Layer 7
ฟรี Firewall Layer 7
ฟรีระบบป้องกันการโจมตี Anti D-DoS
ฟรีระบบป้องกันการโจมตี Anti D-DoS
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมกู้คืนได้ด้วยตัวเอง
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมกู้คืนได้ด้วยตัวเอง
High Availability ตลอดเวลา 99.99%
High Availability ตลอดเวลา 99.99%
ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Three Data Copies
ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Three Data Copies
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
เพิ่ม - ลด IP Address จัดการ DNS ได้เอง
Domestic & Inter Network 100Gbps
Domestic & Inter Network 100Gbps
Wordpress Update อย่างอัตโนมัติ
Wordpress Update อย่างอัตโนมัติ
Support ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
Support ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
Global Cloud ระดับ Enterprise เทียบเท่า AWS
Global Cloud ระดับ Enterprise เทียบเท่า AWS
ควบคุม Server ได้เองผ่าน Control Panel
ควบคุม Server ได้เองผ่าน Control Panel
ติดตั้ง Server อัตโนมัติพร้อมใช้งานใน 1 นาที
ติดตั้ง Server อัตโนมัติพร้อมใช้งานใน 1 นาที
ปรับ เพิ่ม - ลด สเปคเองได้ตลอดเวลา
ปรับ เพิ่ม - ลด สเปคเองได้ตลอดเวลา
ไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer
ไม่จำกัดปริมาณ Data Transfer
ฟรี Firewall Layer 7
ฟรี Firewall Layer 7
ฟรีระบบป้องกันการโจมตี Anti D-DoS
ฟรีระบบป้องกันการโจมตี Anti D-DoS
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมกู้คืนได้ด้วยตัวเอง
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมกู้คืนได้ด้วยตัวเอง
High Availability ตลอดเวลา 99.99%
High Availability ตลอดเวลา 99.99%
ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Three Data Copies
ข้อมูลปลอดภัยด้วยระบบ Three Data Copies
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
Extreme SSD ระดับ 1,000,000 IOPS
เพิ่ม - ลด IP Address จัดการ DNS ได้เอง
Domestic & Inter Network 100Gbps
Domestic & Inter Network 100Gbps
Wordpress Update อย่างอัตโนมัติ
Wordpress Update อย่างอัตโนมัติ
Support ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
Support ดูแลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง