Tag: MongoDB

Database Server

Cloud Database Server – คลาวด์สำหรับระบบฐานข้อมูล

Cloud Database server ด้วยความสามารถในด้านการ Scale แบบไม่จำกัด ทำให้ Cloud ของเรา รองรับการใช้งานสำหรับ Database Server ได้โดยเฉพาะ ที่จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลเซิร์ฟเวอร์แบบ On-Premise เอง จากหลักล้าน เหลือหลักร้อย! สามารถเลือกติดตั้ง Server ได้ 2 ประเทศ ประเทศไทย