Cloud & Server One Stop Services
THAI DATA CLOUD
Home วิธีตั้ง Cronjob หรือ Crontab เพื่อให้ Script ทำงานอัตโนมัติบน Linux

Table of Contents

วิธีตั้ง Cronjob หรือ Crontab เพื่อให้ Script ทำงานอัตโนมัติบน Linux

Crontab หรือ Cronjob คือ การตั้งเวลา เพื่อทำการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด Crontab เป็นโปรแกรมบน Linux ที่มีมาพร้อมกับ Linux Server ทุกเครื่อง ทุกตระกูล สามารถเรียกใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ตัวอย่างเบื้องต้นของการนำ Crontab ไปใช้

เช่น

  • การเรียก Script PHP หรือ Python ที่ได้เขียนไว้ตามต้องการ
  • การรัน MySQL Command เพื่อวิเคราะห์ สรุปผล
  • การรัน MySQL เพื่อทำการ Optimize Database เป็นประจำทุกวัน

รูปแบบคำสั่ง

  • minute มีค่า 0 – 59 เวลาเป็นนาที อาจะใช้ */5 หมายความว่า ทุกๆ 5 นาที
  • hour มีค่า 0 – 23 เวลาเป็นชั่วโมง
  • day มีค่า 1 – 31 เวลาเป็นวัน
  • month มีค่า 1 – 12 เวลาเป็นเดือน
  • weekday มีค่า 0 – 6 วันของแต่ละสัปดาห์
  • command ว่าต้องการให้ทำอะไร

Option ของคำสั่ง Crontab

  • crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab จากไฟล์อื่น
  • crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน
  • crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
  • crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด
  • crontab -u user ใช้สำหรับควบคุม crontab ของ user

เริ่มต้นเพิ่ม Cronjob บน Linux Server

ทำการ SSH เข้าเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจัดการ Crontab จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

crontab -e

เพื่อแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม i เพื่อเริ่ม edit เมื่อใส่ค่าต่างๆ ใน cronjob ตามที่ต้องการแล้ว ให้กด :wq! เพื่อ Save และออกจากหน้า Crontab

cronjob
crontab
วิธีตั้ง Cronjob หรือ Crontab

สุดท้ายนี้ แนะนำเว็บ Crontab Generator ไว้สำหรับสร้าง command กันอย่างง่ายๆ ครับ https://crontab-generator.org/

Cluster Structure Downtime 0%

ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ 2019 - ปัจจุบัน

การันตีคุณภาพการทำงานได้ตลอดเวลา ไม่มีสะดุด พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างเต็มที่!