Cloud & Server One Stop Services
THAI DATA CLOUD
Home Cloud Technology – The new wave of Revolution & Sustainable

Table of Contents

Cloud Technology – The new wave of Revolution & Sustainable

บริษัท ไทยเดต้าคลาวด์ จำกัด ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน THAI DATA CLOUD x ALIBABA CLOUD

Cloud Technology - The new wave of Revolution & Sustainable
ผนึกกำลังนำคลาวด์เซอร์วิส สร้างโอกาส เพิ่มทางรอด เสริมความแข็งแกร่ง
เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในยุคอนาคต

ไทยเดต้าคลาวด์ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีทีมงานที่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และมีความเชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า และยั่งยืนให้กับธุรกิจ.

ในงานนี้ท่านจะได้พบกับ Speakers และ Session Q&A แนวทางการวางแผนใช้คลาวด์เทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญในด้าน Cloud Solutions จากไทยเดต้าคลาวด์ และอาลีบาบาคลาวด์

เนื้อหาและหัวข้อ

งานนี้เหมาะกับใคร ?

Cluster Structure
Downtime 0% อย่างแท้จริง

วางรากฐานสู่ความสำเร็จของธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน