Cloud & Server One Stop Services

กลุ่มธุรกิจการเงิน

Digital Transformation

ธุรกิจ
การเงิน

Finance
THAI DATA CLOUD
พร้อมเคียงข้างทุกขนาดธุรกิจ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
คลาวด์โซลูชั่น สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน

Industry Review

ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ ด้วยการประมวลผลข้อมูลการเงินบนคลาวด์ ที่อำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อน

คลาวด์โซลูชั่น สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน

Solution Benefit

ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเงิน การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนระบบคลาวด์ ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยขั้นสูง และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง คล่องแคล่วในการปรับขนาดให้สัมพันธ์กับความต้องการขององค์กร

รวดเร็วและยืดหยุ่น
รวดเร็วและยืดหยุ่น

สามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้ตามต้องการ มอบข้อเสนอและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง ขยายกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่าย
ประหยัดค่าใช้จ่าย

คลาวด์เทคโนโลยีมอบความสามารถด้านการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่สุด ยืดหยุ่นตามความต้องการและโครงสร้างขององค์กร ลดต้นทุนด้านไอที

ปกป้องข้อมูล
ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล

ด้วยปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาลในทุกวัน การรับส่งข้อมูลด้วยคลาวด์สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ภายในและภายนอก

โซลูชันแนะนำ สำหรับธุรกิจการเงิน
เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นคลาวด์ที่หลากหลายของเรา
Cloud Server ระดับ Global Enterprise

Cloud Server ระดับ Global Enterprise

คลาวด์เซิฟเวอร์ระดับ Enterprise พร้อมใช้งานใน 1 นาที รับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด (Data Transfer Unlimited) ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้เอง
Database Server

Cloud Database Server – คลาวด์สำหรับระบบฐานข้อมูล

CLOUD DATABASE SERVER คลาวด์สำหรับระบบฐานข้อมูล รองรับการใช้งาน MsSQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB,

คลาวด์โซลูชันสำหรับกลุ่มธุรกิจ

คลาวด์สำหรับธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

พลังงาน และสาธารณูปโภค

Power and Utilities

พลังงาน และสาธารณูปโภค

ธุรกิจขนส่งและ กระจายสินค้า

ธุรกิจขนส่งและ กระจายสินค้า

Transportation and Distribution

ธุรกิจขนส่งและ กระจายสินค้า

สื่อสารมวลชน และเอ็นเตอร์เทนเมนท์

สื่อสารมวลชน และเอ็นเตอร์เทนเมนท์

Media and Entertainment

สื่อสารมวลชน และเอ็นเตอร์เทนเมนท์

บริการสุขภาพ และโรงพยาบาล

บริการสุขภาพ และโรงพยาบาล

Healthcare and Hospital

บริการสุขภาพ และโรงพยาบาล