Cloud & Server One Stop Services

IT& Server Managed Services

Managed Services

จะดีกว่ามั้ย? ถ้าวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้คุณ
Server Managed Services

IT & Cloud

Managed Services เป็นบริการที่ออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือองค์กรในการวางแผน ดูแล และบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้คุณอย่างครบวงจร โดยปกติแล้วการตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นเครื่อง (On-Premise) หรือการใช้งานคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (IaaSIaaSIaaS) ผู้เช่าใช้บริการจำเป็นต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นด้วยตนเอง (Self-Managed) ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ Responsibility Model ตามแผนภาพ

หากองค์กรของคุณขาดทีมงานในการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ควรเลือกใช้บริการ Managed Services ของเรา เพื่อให้การดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างราบรื่น กำจัดหรือลด Downtime ของเซิร์ฟเวอร์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบ IT ขององค์กรและธุรกิจของคุณ

Solution Benefit

ข้อดีบริการ Managed Services  จาก THAI DATA CLOUD

คลาวด์เกมมิ่ง

Expert & Professional

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำทางด้านการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ทีมงานของเราได้รับมือปัญหาหลากหลายรูปแบบที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ กับลูกค้าในการใช้งานและการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานของเราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า จนเกิดเป็นทักษะและความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในการวิเคราะห์ การวางแผนป้องกัน การเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้วิศวกรและทีมงานของเราทุกคนยังได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญ ตลอดจนอัพเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออีกด้วย

Cost-Efficiency

การจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งที่องค์กรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากรเหล่านี้จะอยู่ในระดับ 50,000-200,000 บาทต่อเดือน โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาและเติบโตต่อเนื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในขณะที่ตลาดยังคงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่อย่างมาก

นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังต้องมีค่าใช้จ่ายแฝงในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้นการเลือกใช้บริการ Managed Service ของเรา จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรของคุณลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนลงได้มากกว่า 30%

Build-in Consultation

เราไม่เพียงแต่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ในเชิงลึกแบบมืออาชีพเท่านั้น แต่เรายังพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของเรากับลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน เปลี่ยนแนวคิดการทำงานจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก โดยเราไม่เพียงแค่รอรับทราบหรือปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้นก่อน แต่เราจะนำเสนอแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างรวดเร็วและตรงประเด็น เราเชื่อมั่นว่าแนวคิดนี้จะส่งให้เกิดผลดีในมิติของการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

Sustainability

บริการ Managed Service ของเราไม่เพียงแต่สนับสนุนการดูแลระบบเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนในองค์กรของคุณด้วย โดยเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติในการลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรโลกที่เกินความจำเป็น

เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายในโลกยุคใหม่ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับตัวและนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัย เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรของคุณพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

support

Feel Free to Contact Us

เรามีทีมช่วยคุณค้นหาโซลูชันและราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

Latest Blog

VMware by Broadcom

ผลกระทบต่อการใช้งาน Cloud หลัง Broadcom ประกาศซื้อ VMware สำเร็จ

Broadcom ประกาศความสำเร็จใหญ่ในการปิดดีลเข้าซื้อหุ้น VMware จ่ายเป็นเงินสดมีมูลค่ารวม 61,000
Affiliate

สร้างรายได้เสริมแบบมืออาชีพ ด้วย Affiliate Marketing : เริ่มต้นสู่ความสำเร็จ

ยุคดิจิตอลเปิดโอกาสมากมายในการสร้างรายได้เสริม และหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือ Affiliate Marketing (การตลาดแบบพันธมิตร)
AntiDDoS สำหรับ Server

อยากให้ Server และข้อมูลของคุณปลอดภัย ใช้ THAI DATA CLOUD

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ผู้ใช้งานทุกคนล้วนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูลของตน DDoS