IT& Server Managed Services

Managed Services

จะดีกว่ามั้ย? ถ้าวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้คุณ
Server Managed Services

IT & Cloud

Managed Services คือ บริการที่ช่วยวางแผน ดูแล เซิร์ฟเวอร์ให้คุณอย่างครบวงจร โดยปกติแล้วการตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นเครื่อง (On-Premise) หรือการใช้งานคลาวด์เซิร์ฟเวอร์  (IaaS) ผู้เช่าบริการจำเป็นต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นด้วยตนเอง (Self-Managed) ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ Responsibility Model ตามแผนภาพ หากองค์กรของคุณไม่มีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ควรเลือกใช้บริการ Managed Services เพื่อให้การดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นไปได้อย่างราบรื่น ป้องกันความเสียหายต่อธุรกิจและ Downtime ให้อย่างน้อยที่สุด

Solution Benefit

ข้อดีบริการ Managed Services  จาก THAI DATA CLOUD

คลาวด์เกมมิ่ง

Expert & Professional

จากประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 10 ปี+ เราเจอปัญหาหลายรูปแบบทำให้เราวิเคราะห์วางแผนป้องกันและเตรียมรับมือได้อย่างทันถ้วงที ทั้งนี้เรามีการจัดอบรมภายในให้กับทีมงานและวิศวกรจากองค์กรชั้นนำระดับโลกเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลกรอยู่ตลอดเวลา

Cost-Efficiency

การว่าจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ปัจจุบันมีเรทเงินเดือนสูงในระดับ 50,000-200,000 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของตลาด โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายแผงในส่วนอื่นๆ การเลือกใช้ Managed Service จะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มากกว่า 30%

Build-in Consultation

นอกเหนือจากการดูแลเซิร์ฟเวอร์ในเชิงลึกแล้ว เรายังพร้อมที่จะให้บริการ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปลี่ยนจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก เราไม่รอไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วจึงแก้ไข ส่งผลอาจเกิดผลดีในมิติของการพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต

Sustainability

การให้บริการ Managed Service ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างความยั่งยืน ขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้งานทรัพยากรโลกอย่างเกิดความจำเป็น ทั้งนี้ยังเร็วต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอ เพราะโลกยุคใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ธุรกิจจำเป็นต้องสอดรับและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

support

Feel Free to Contact Us

เรามีทีมช่วยคุณค้นหาโซลูชันและราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

Latest Blog

THAI DATA CLOUD เข้าร่วมประชุม สัมนา Alibaba Cloud Partner Summit 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์

อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป
LaaS PaaS Sass ต่างกันอย่างไร

เข้าใจ On-Prem, IaaS, PaaS and SaaS ง่ายๆ ใน 1 นาที

ยุคแห่ง Cloud Computing เป็นยุคที่รุ่งเรือง และทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเพื่อความสะดวก
Domain Service

ยกระดับความปลอดภัยให้โดเมนเนมกับบริการ Cloud Domain Services

ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า โดเมนเนม คือ ชื่อของเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือและการได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากคู่ค้าของแต่ละองค์กร โดเมนเนมจึงเสมือนหน้าด่านในการติดต่อสื่อสารในช่องทางออนไลน์