เราคือผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 10 ปี

DevOps

Cloud Server สำหรับ DevOps นักพัฒนายุคใหม่

Cloud Server สำหรับ DevOps นักพัฒนายุคใหม่

DevOps คืออะไร ? DevOps ย่อมาจากคำว่า Development + Operation ในยุคปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดที่มีความต้องการสูงมากขึ้นและเติบโตเร็ว จึงจำเป็นต้องมีวิธีการให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2 ทีมงาน Developer กับ Operator จะสามารถสื่อสารและร่วมงานได้อย่างราบลื่น DevOps จึงเป็นแนวทางปฏิบัติ (Model) ที่ตอบโจทย์สำหรับนักพัฒนาได้ดีมาก DevOps ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
THAI DATA CLOUD

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.