Cloud & Server One Stop Services
DEV OPS
Home Cloud Server สำหรับ DevOps นักพัฒนายุคใหม่

Table of Contents

Cloud Server สำหรับ DevOps นักพัฒนายุคใหม่

DevOps คืออะไร ?

DevOps ย่อมาจากคำว่า Development + Operation

ในยุคปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดที่มีความต้องการสูงมากขึ้นและเติบโตเร็ว จึงจำเป็นต้องมีวิธีการให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2 ทีมงาน Developer กับ Operator จะสามารถสื่อสารและร่วมงานได้อย่างราบลื่น DevOps จึงเป็นแนวทางปฏิบัติ (Model) ที่ตอบโจทย์สำหรับนักพัฒนาได้ดีมาก

Cloud Server สำหรับ DevOps นักพัฒนายุคใหม่

DevOps ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

องค์ประกอบหลักขององค์ประกอบหลักของ DevOps ได้แก่

  1. Collaboration – การทำงานร่วมกัน
  2. Automation – ระบบอัตโนมัติ
  3. Continuous integration – การผสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  4. Continuous delivery การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
  5. Testing & monitoring – การทดสอบและการตรวจสอบ

DevOps แตกต่างจากการพัฒนาแบบ Ops เดิมยังไง?

DevOps เป็น Model ที่ส่งเสริมความคิดที่คล่องตัว หากพบปัญหาในระหว่างการพัฒนา จะสามารถแก้ไขและดำเนินกระบวนการเพื่อปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของของซอฟแวรต์ ผลลัพธ์ที่จะคือความเร็วกว่าวิธีแบบเดิม

วิธีการพัฒนาแบบเดิม เช่น Waterfall ทีมพัฒนาและ ทีมปฏิบัติการจะพิจารณาแยกจากกัน โดยแต่ละงานมีหน้าที่ที่ได้รับและรับผิดชอบเพียงส่วนเดียว แต่หากเป็น DevOps ทีมพัฒนาและปฏิบัติการจะถือว่าพึ่งพาอาศัยกันตลอดการพัฒนา โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ref : https://www.dataops.dev/dataops-vs-devops

Cluster Structure Downtime 0%
ไม่ล่มแม้แต่วินาทีเดียว

ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ 2019 - ปัจจุบัน

การันตีคุณภาพการทำงานได้ตลอดเวลา ไม่มีสะดุด พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างเต็มที่!