Cloud & Server One Stop Services
การ Start, Stop, Restart เซิร์ฟเวอร์บน TDC
Home การ Start, Stop, Restart เซิร์ฟเวอร์บน TDC

Table of Contents

การ Start, Stop, Restart เซิร์ฟเวอร์บน TDC

เราได้ออกแบบ UI เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายที่สุดบน Web UI เพื่อให้สามารถเข้าถึงและจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การ Start, Stop, Restart เซิร์ฟเวอร์กันครับ

เข้าสู่ระบบ https://enterprise.thaidata.cloud/ เรียบร้อย หลังจากนั้นไปที่ Dashboard > View all > เลือก Server ที่ต้องการจัดการครับ

Restart เซิร์ฟเวอร์

คำสั่งพื้นฐานได้แก่

  • Start – เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะสามารถทำได้เมื่อ Server อยู่ในสถานะ Stop
  • Stop – เปรียบเหมือนการดึงปลั๊กของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดับทันที
  • Restart – เป็นการสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ Shutdown และ Start ขึ้นมาใหม่
Restart Server

 

 

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ

Cluster Structure Downtime 0%

ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ 2019 - ปัจจุบัน

การันตีคุณภาพการทำงานได้ตลอดเวลา ไม่มีสะดุด พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างเต็มที่!