Cloud & Server One Stop Services

Use Case

THAI DATA CLOUD

Use Cases

Use Cases
Cloud Solution

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูง บนเทคโนโลยีความปลอดภัย

Cloud Implement & Migration

Implement Server/Network/Web /Database/Application ไปยัง Cloud

System Development

รับออกแบบ พัฒนาระบบ Web App Developer / Full Stack

Managed Services

บริการที่ช่วยวางแผน ดูแล เซิร์ฟเวอร์ให้คุณอย่างครบวงจร

Local Billing

ตัวแทนรับชำระเงินค่าบริการ ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี

Technical Support Engineer

งานบริการวิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

พลังงาน และสาธารณูปโภค
Power and Utilities
การผลิต
และยานยนต์
Manufacturing
ขนส่งและกระจายสินค้า
Transportation and Distribution
สื่อสารมวลชนและเอ็นเตอร์เทนเมนท์
​Media and Entertainment
บริการสุขภาพ และโรงพยาบาล
Healthcare and Hospital
อสังหาริมทรัพย์
Real Estate
เทคโนโลยี
Technology
ท่องเที่ยว
Travel
การศึกษา
Education
การเงิน
Finance
ประกันภัย
Insurance
ค้าปลีก
Retail
โรงพยาบาลโกรกพระ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลเขื่องในอุบลราชธานี
โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลหนองหิน
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสามชัย
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลประจันตคาม
โรงพยาบาลนาแก
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
โรงพยาบาลคูเมือง
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดี
โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
โรงพยาบาล อุบลรักษ์ ธนบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธิชัยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กองบิน41
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณสุข
Thai Airways
THAI DATA CLOUD Data Center

ข้อมูลที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์
(Internet Data Center : IDC)

Flag Thai
Thailand
Flag SG
Signapore

Data Center
มาตรฐานระดับโลก

อุปกรณ์ระดับ Telecom-Grade ออกแบบตามมาตรฐาน TIA-942 ด้วยรางวัลการันตีระดับโลก

BSI-CSAStar
BSI-ISO20001
BSI-ISO27001
BSI-ISO22301

ระบบความปลอดภัย
ของศูนย์ข้อมูล Cloud

intelligent-protection-system
ระบบเสมือนจริงด้านความปลอดภัย

การจำลองความปลอดภัยเต็มรูปแบบ จัดทำแหล่งรวมทรัพยากรความปลอดภัย และ SECaaS L4 ถึง L7 รองรับความต้องการของผู้ใช้หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น

intelligent-protection-system
ระบบป้องกันอัจฉริยะ

การป้องกันเชิงลึกตั้งแต่ภายนอกจนถึงผู้ใช้ช่วยปกป้องจากการคุกคามทั้งที่รู้ และไม่รู้แหล่งที่มา และการรับรู้ท่าทีการป้องกันที่ครอบคลุมทำให้มองเห็นภาพสถานะ ความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน

unified-management-system
ระบบการจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อทำให้มอบบริการได้อย่างรวดเร็ว และลดการขัดขวางให้ต่ำที่สุด จัดการทรัพยากรทั้งจริงและเสมือนได้ในแนวทางเดียวกัน นโยบายความปลอดภัย ที่เข้ากับการเปลี่ยนแปลงบริการได้อย่างดี

TDC x Alibaba Cloud

TDC x Amazon Web Services

TDC x Google Cloud

TDC x Huawei Cloud

TDC x Microsoft Azure

Nextcloud

TDC x Nextcloud

TDC x Zimbra

Cyber Panel

TDC x Cyber Panel

TDC x Plesk Contro Panel